Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Sales Support

All queries related to new orders / offers / discounts.

 Technical Support

All queries related to server issues / upgradation / modifications etc.

 Payment Support

All queries related to payments / billing etc.

 Abuse

All kind of abuse / illegal activity should be reported here.